• Assign Menu from Admin > Appearance > Menus > Manage Locations > Top Navigation

Giới thiệu CEO High School

Trang chủ Giới thiệu CEO High School

Hệ thống Giáo dục CEO Việt Nam High School

Hệ thống giáo dục CEO Việt Nam High School (gọi tắt là CEO High School) – thành viên trực thuộc Tập đoàn CEO Việt Nam Holding. Là đơn vị nghiên cứu, biên soạn, cố vấn các hoạt động đào tạo tại trường THPT nhằm nâng cao năng lực toàn diện của học sinh. Đặc biệt, các nội dung nghiên cứu và cố vấn hướng đến hai mục tiêu cốt lõi đó là: học sinh cân bằng “Thân – Tâm – Tuệ”; có định hướng nghề nghiệp sớm để chủ động cho hành trình phát triển tương lai.

CEO High School được hình thành và phát triển bởi Tập đoàn CEO Việt Nam Holding – Tập đoàn có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, huấn luyện và đào tạo CEO, chủ doanh nghiệp…Đứng đầu là ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT.


Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

CEO High School có tầm nhìn sẽ trở thành nơi hình thành thế hệ doanh nhân tinh hoa trong tương lai được tin tưởng nhất Việt Nam.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của CEO High School là "Kiến tạo thế hệ học sinh thành công & hạnh phúc theo định hướng trở thành doanh nhân trong tương lai".

Giá trị cốt lõi

Hệ thống giáo dục CEO Việt Nam High School hoạt động trên 3 giá trị cốt lõi: Suy nghĩ phải trung thực - Hành động phải giá trị - Ứng xử phải chân thành hạnh phúc theo định hướng trở thành doanh nhân trong tương lai.

Hệ sinh thái Tập đoàn CEO Việt Nam Holding

Tập đoàn CEO Việt Nam Holding với tiền thân là Tập đoàn CEO Việt Nam, được sáng lập và vận hành bởi Chuyên gia – Doanh nhân Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đây là thành quả tâm huyết sau 15 năm làm việc, tư vấn, đào tạo và vận hành các doanh nghiệp của ông. Tập đoàn đã và đang phát triển vững mạnh và hoạt động đa ngành trên nhiều lĩnh vực với hệ thống các công ty thành viên rộng lớn trên khắp cả nước.

ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH LỚP 10