Sau 3 năm học, các em sẽ có đủ năng lực thi đỗ các trường Đại học Kinh tế top đầu Việt Nam, đủ điều kiện trúng tuyển du học quốc tế,…. . Học sinh hoàn thiện nền tảng của một người thành công, có Thân kỉ luật, Tâm yêu thương & Tuệ khai phóng