QUY TRÌNH TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Trường THPT Phạm Ngũ Lão vận hành bởi Hệ thống giáo dục CEO Việt Nam High School

Phạm vi tuyển sinh: toàn quốc

Các thông tin tuyển sinh sẽ được liên hệ qua các kênh:

Đăng ký nhận tư vấn
tuyển sinh lớp 10