+ Tốt nghiệp loại giỏi Trường đại học Sư Phạm Hà Nội

+ Thạc sĩ Toán Học

+ Sáng kiến kinh nghiệm “Hoạt động hóa người học thông qua dạy học dự án “đạt giải B cấp thành phố.

+ 5 năm làm giáo viên Trường THCS – THPT Trần Quốc Tuấn.