HỆ THỐNG GIÁO DỤC CEO HIGH SCHOOL

Trải nghiệm của học sinh

Trải nghiệm một ngày của học viên

Học sinh tại CEO High School được đào tạo theo mô hình quân đội khép kín. Mỗi ngày, học sinh trải qua 11 khung giờ từ 5:30 sáng đến 10:30 tối để đảm bảo tất cả các bài học. Với khung giờ hợp lý giúp học sinh có đủ thời gian để học tập, rèn luyện và nghỉ ngơi hiệu quả là nền tảng của một sức khỏe tốt và thói quen kỷ luật.

Chúc mừng đăng ký thành công

Ấn "tham gia ngay" để cập nhật thông tin mới nhất từ ban tổ chức về hội thảo