SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO

VẬN HÀNH BỞI HỆ THỐNG GIÁO DỤC CEO VIỆT NAM GLOBAL HIGH SCHOOL

Trải nghiệm của học sinh

Trải nghiệm một ngày của học sinh

Học sinh tại CEO High School được đào tạo theo mô hình “Thiếu sinh quân” khép kín. Mỗi ngày, học sinh trải qua 11 khung giờ từ 5:30 đến 22:30 để đảm bảo tất cả các bài học. Với khung giờ hợp lý giúp học sinh có đủ thời gian để học tập, rèn luyện và nghỉ ngơi hiệu quả là nền tảng của một sức khỏe tốt và thói quen kỷ luật.

LIÊN HỆ

Để định hướng con trở thành Doanh nhân thành công và hạnh phúc

    Chọn Tỉnh Thành đang sinh sống:


    Chúc mừng đăng ký thành công

    Ấn "tham gia ngay" để cập nhật thông tin mới nhất từ ban tổ chức về hội thảo

    Chúc mừng đăng ký thành công

    Ấn "tham gia ngay" để cập nhật thông tin mới nhất từ ban tổ chức về hội thảo