ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO NĂM HỌC 2024 - 2025

Chú ý:
- (*) là thành phần bắt buộc phải nhập. - Mã học sinh là Mã định danh Bộ Giáo dục và Đào tạo Trên cơ sở dữ liệu ngành, trong phần thông tin học sinh eNetViet
- CMHS chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong phiếu đăng ký. - Kết quả trúng tuyến được thông báo đến CMHS qua SĐT, email hoặc theo địa chỉ đã đăng ký.