Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội. Thạc sĩ lý luận tại Đại học Victoria (Australia) và Đại học Hà Nội
Kinh nghiệm 10 năm giảng dạy tại các đơn vị:
+ Trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng
+ Trường THPT Nguyễn Trãi, Hải Phòng
+ Phó hiệu trưởng Trường trung học Vinschool Imperia, Hải Phòng
– Các thành tích đạt được:
+ Giáo viên giỏi cấp trường
+ Cán bộ Đoàn Xuất sắc của quận Lê Chân, Hải Phòng
+ Giáo viên tiên tiến của Vinschool.