+ 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Phổ thông liên cấp Olympia

+ Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh, trường Đại Học Hà Nội

+ Thạc sĩ phương pháp giảng dạy tại ĐH Ngoại Ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội.