Tiến sĩ Giáo Dục Học, tốt nghiệp Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Kinh nghiệm chuyên môn:
+ Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông liên cấp H.A.S
+ 10 năm kinh nghiệm làm Giảng viên Đại học Thủ Đô Hà Nội
+ 20 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Lịch Sử phổ thông
+ Bồi dưỡng giáo viên phổ thông
+ Có nhiều nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục, giáo dục lịch sử công bố tại các hội thảo khoa học, tạp chí chuyên ngành.