+ Tốt nghiệp loại giỏi Trường ĐH Giáo Dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội

+ Thạc sỹ Lý Luận và Phương pháp dạy học Lịch sử tại Trường ĐH Giáo Dục.

+ Có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và giữ các chức vụ quan trọng

+ Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

+ Tổ trưởng tổ Tự Nhiên và Xã Hội II Trường THCS Pascal

+ Các thành tích đạt được: