Ông có hơn 26 năm làm công tác trong lĩnh vực giáo dục, từng đảm nhận các vị trí quan trọng:
– 5 năm làm Hiệu trưởng và Giám đốc khối các trường Trung học miền Bắc của hệ thống giáo dục Vinschool.
– 5 năm làm Hiệu trưởng Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring.