Tốt nghiệp đại học Sư Phạm Toán. Bằng cao cấp lý luận chính trị với 35 năm vào Đảng.
Kinh nghiệm chuyên môn: 40 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Từng giữ các chức vụ quan trọng:
+ Hiệu trưởng Trường Bổ túc Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội
+ Phó Hiệu trưởng Trường THPT bán công Quang Minh, Mê Linh
+ Hiệu trưởng Trường THPT bán công Tự Lập, Mê Linh
+ Hiệu trưởng Trường THPT Quang Minh, Mê Linh.