+ Tốt nghiệp Trường học viện Bưu Chính, chuyên ngành Công nghệ thông tin

+ 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

+ Trường Phổ thông liên cấp H.A.