‘+ Tốt nghiệp ĐH loại Giỏi – Trường ĐHSP TDTT Hà Nội

+ Thạc Sĩ Giáo dục học – ĐHSP TDTT Hà Nội

+ Cựu VĐV Bóng rổ tỉnh Quảng Ninh

+ Có 10 năm kinh nghiệm huấn luyện thi đấu và giảng dạy.