+ Tốt nghiệp Trường đại học sư phạm Hà Nội

+ Thạc sỹ Vật lí

+ Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy môn Vật Lý

+ Từng công tác tại các đơn vị giáo dục:

+ Công ty cổ phần phát triển giáo dục H.A.S

+ Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

+ Có nhiều hoạt động tổ chức, hướng dẫn học sinh thist kế, chế tạo các sản phẩm STEAM tham gia các hoạt động Math open day 2019,2020.