Người có gần 20 năm kinh nghiệm huấn luyện các Giám đốc, Chủ tịch của các thương hiệu lớn tại Việt Nam. “Người thầy” hướng nghiệp cho học sinh THPT, chuyên gia định hướng cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng.