Triết lý giáo dục của CEO High School là điểm mới trong giáo dục THPT

GDVN- Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh nhấn mạnh rằng: “Việc phát triển cân bằng Thân – Tâm – Tuệ sẽ đem lại sự phát triển hợp lý và nền tảng cho học sinh”. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh – Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng: […]