SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO

VẬN HÀNH BỞI HỆ THỐNG GIÁO DỤC CEO VIỆT NAM GLOBAL HIGH SCHOOL

Thông báo số 63-64-65-66-67 công khai Tháng 06/2024

 • Thông báo số 63 về công khai cam kết chất lượng giáo dục của Trường THCS và THPT Năm học 2024 – 2025.
 • Thông báo số 64 về công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường THCS và THPT năm học 2022 – 2023.
 • Thông báo số 65 về công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường THCS và trường THPT năm học 2023 – 2024.
 • Thông báo số 66 về côgn khai thông tin cơ sở vật chất của trường THCS và trường THPT năm học 2023 – 2024.
 • Thông báo số 67 về công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THCS và THPT năm học 2023 – 2024.

Xem chi tiết toàn văn: Tại đây.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bài viết liên quan

LIÊN HỆ

Để định hướng con trở thành Doanh nhân thành công và hạnh phúc

  Chọn Tỉnh Thành đang sinh sống:


  Chúc mừng đăng ký thành công

  Ấn "tham gia ngay" để cập nhật thông tin mới nhất từ ban tổ chức về hội thảo

  Chúc mừng đăng ký thành công

  Ấn "tham gia ngay" để cập nhật thông tin mới nhất từ ban tổ chức về hội thảo